Anmeldelser

Marianne har medvirket i en opera-opsætning, hvor jeg har været projektleder, og har været en særdeles attraktiv solist og ensemblesanger. Hendes fornemmelse for historisk musik og sangtekniske formåen inden for denne bestemte stil er stor, ligesom hendes særdeles velmodulerede stemme med mange variationsmuligheder - med og uden vibrato, messa di voce og andre af den tidlige musiks sangtekniske krav er klangfuld og stærk og vil kunne være et aktiv for enhver produktion, det være sig opera, oratorium og koncert. Da Marianne tilmed et smukt, klogt og venligt menneske, der er behagelig at arbejde sammen med, er det mig en fornøjelse at give hende min aller-varmeste anbefaling.

Inger Wierød, Sangpædagog og logopæd
Tidl. lærer i historisk sang ved Århus Musikskole, Medstifter af kulturskolen: www.akademidt.dk


Heuer behersker et bredt spektrum af dramatiske udtryk med et naturligt kropssprog og en mimik, som matcher hendes klangskønne sopran. Hun udtrykker med sin stemme en rigdom af nuancer i den dramatiske fortælling, som changerer mellem det allersarteste til det højdramatiske, uden at hun på noget tidspunkt mister troværdighed eller sin personlige vokale identitet.
Man blev fanget ind af en banal fortælling, som blev gjort troværdig og nærværende, en oplevelse af de sjældne.

Anmeldelse i Nordjyske Stiftstidende af teaterkoncert i Nordjysk Sangselskab d. 30/9 2012